Становище на АСЕП относно Инструкция за условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти притежаващи обекти за които се прилагат стандартизирани товарови профили

На 1 април 2016г. влезе в сила инструкция на Комисията за енергийно и водно регулиране, регламентираща условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на битовите клиенти. Становището на  АСЕП е, че приетата процедура  все още не отговаря на потребностите на динамичен и развит либерализиран пазар. В рамките на дискусии с Регулатора по проекта на инструкцията, АСЕП представи … Прочетете още Становище на АСЕП относно Инструкция за условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти притежаващи обекти за които се прилагат стандартизирани товарови профили