Великобритания въвежда пределна цена за електроенергията и природния газ

На 12. октомври официално бе публикуван проектозакон, въвеждащ пределна цена за енергията на дребно във Великобритания. Въпреки че мярката се счита за най-голямата намеса в пазара от приватизацията в сектора преди 30 години, действията на правителството целят да ограничат нарастването на цените за електроенергията и природния газ за домакинствата. По-рано министър-председателят Тереза Мей първа заговори … Прочетете още Великобритания въвежда пределна цена за електроенергията и природния газ

Становище на АСЕП относно Инструкция за условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти притежаващи обекти за които се прилагат стандартизирани товарови профили

На 1 април 2016г. влезе в сила инструкция на Комисията за енергийно и водно регулиране, регламентираща условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на битовите клиенти. Становището на  АСЕП е, че приетата процедура  все още не отговаря на потребностите на динамичен и развит либерализиран пазар. В рамките на дискусии с Регулатора по проекта на инструкцията, АСЕП представи … Прочетете още Становище на АСЕП относно Инструкция за условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти притежаващи обекти за които се прилагат стандартизирани товарови профили