Семинар на АСЕП за обсъждане на изискванията за докладване по РЕМИТ

Членовете на АСЕП обсъдиха изискванията за докладване по Регламент (ЕС)  No 1227/2011  на Европейския парламент и  Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия  на едро с енергия и Регламента за изпълнение (ЕС) No 1348/2014 на Европейската комисия. Презентацията на АСЕП е достъпна на линка по-долу: Докладване на сделки

Г-жа Соня Николова – Кадиева е новоизбраният Председател на Управителния съвет на АСЕП

Общото събрание на Сдружение „Асоциация Свободен енергиен пазар“ проведе   заседание на 19 януари 2016г., на което  прие нов устав на Сдружението и избра за председател на Управителния съвет  на АСЕП  г-жа Соня Кадиева – Николова, управител на „Енерджи Съплай“ ЕООД.