Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката

Изх. № АСЕП 154 / 15.02.2018 ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СОФИЯ 1000, УЛ. ТРИАДИЦА 8   ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 21.01.2018 г   УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА, От името на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар” (АСЕП) – сдружение, представляващо интереса на търговските участници на свободния пазар … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката