(Български) Налагане на спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Становище на АСЕП относно проект на решение за цени в сектор Електроенергетика

Изх. № АСЕП  329/ 21.06.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на решение и Доклад относно утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2021 – 30.06.2022     УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,   В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен … Continue reading Становище на АСЕП относно проект на решение за цени в сектор Електроенергетика

(Български) Настояване за намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ

Изх. № АСЕП –327/ 04.06.2021 ДО: Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на услугата по снабдяване с електроенергия от доставчик от последна инстанция УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В продължение на дългогодишната политика на Асоциация свободен енергиен … Continue reading (Български) Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ

(Български) Становище на АСЕП относно чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ за единен формат за обмен на данни

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.