(Български) Разполагаемостта на АЕЦ “Козлодуй” за регулирания сегмент следва да е съобразена с графика на плановите годишни ремонти на 5 и 6 блок

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.