(Български) Крехка енергийна борса – Соня Кадиева за либерализацията на енергийния пазар

 

 

 

http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9683&mode=thread&order=0&thold=0