Писмо до 47-о НС с предложения за мерки за стопанските потребители на електроенергия

Изх. № АСЕП  349/ 07.12.2021    До: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ 47-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ     ОТНОСНО: Предложения за въвеждане на мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията за стопанските потребители в България     УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ,   От Асоциация свободен енергиен пазар изпращаме към Вас настоящото писмо … Прочетете още Писмо до 47-о НС с предложения за мерки за стопанските потребители на електроенергия

Допълнително становище относно Проект на Правила за ИД на ПТЕЕ, публикуван на 01.11.2021 г

Изх. № АСЕП  348/ 17.11.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg       ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на … Прочетете още Допълнително становище относно Проект на Правила за ИД на ПТЕЕ, публикуван на 01.11.2021 г

Отворено писмо на АСЕП до крайните клиенти на свободен пазар в България

Изх. № АСЕП 348/09.11.2021   До: КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ      ОТНОСНО: Информация относно реалното изплащане на помощта от 110 лв./Мвтч  за подпомагане на крайните небитови потребители в България       УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,    Както е известно, с решение на Министерски съвет се одобри механизъм … Прочетете още Отворено писмо на АСЕП до крайните клиенти на свободен пазар в България

Становище АСЕП относно Проект за ИД на ПTEE, публикуван на 01.11.2021 г.

Изх. № АСЕП  347/ 03.11.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Копие до: Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ         ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 01.11.2021 г. … Прочетете още Становище АСЕП относно Проект за ИД на ПTEE, публикуван на 01.11.2021 г.

Крайна необходимост от  предотвратяване на срив в пазара за електрическа енергия

Изх. № АСЕП 345/18.10.2021 До: Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР   Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БНЕБ ЕАД   Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЕХ ЕАД   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕСО ЕАД   Г-Н … Прочетете още Крайна необходимост от  предотвратяване на срив в пазара за електрическа енергия