Препоръки за стабилизиращи мерки в сектор електроенергетика във връзка с извънредно положение поради COVID-19

Изх. № АСЕП  274/ 16.03.2020 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД   Г-Н НАСКО МИХОВ ИЗПЪЛИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД      … Прочетете още Препоръки за стабилизиращи мерки в сектор електроенергетика във връзка с извънредно положение поради COVID-19

Становище на АСЕП относно проект на ПTEE

ДО: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 06.02.2020 г. УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Като представители … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект на ПTEE

Писмо на АСЕП с искане за отпадане на търговците като задължени лица при изпълнение на Националната цел за ЕЕ

До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Отпадане на търговците на електроенергия като задължени лица при изпълнение … Прочетете още Писмо на АСЕП с искане за отпадане на търговците като задължени лица при изпълнение на Националната цел за ЕЕ

Писмо до ЕСО ЕАД относно използване на водосбора на яз. Белмекен

Изх. № АСЕП 271 / 22.01.2020 ДO Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД ОТНОСНО: Публични изказвания от изминалата седмица, касаещи използването на водния ресурс на яз. Белмекен УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЧЕВ, Обръщаме се към Вас … Прочетете още Писмо до ЕСО ЕАД относно използване на водосбора на яз. Белмекен

Становище АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация

Изх. № АСЕП –269/ 16.12.2019 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   ОТНОСНО: Предложение на АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация на електроенергийния пазар в България   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Като … Прочетете още Становище АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация