Становище на АСЕП с аргументи против конкретни предложения за ИД на Закона за енергетика

До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вх. номер: 054-04-128 от 12/06/2020 УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ, Асоциация свободен енергиен пазар активно следи всички дискусии и предложения, свързани с дълго отлагана и съществена промяна в електроенергийния пазар, свързана с извеждането на стопанските потребители на … Прочетете още Становище на АСЕП с аргументи против конкретни предложения за ИД на Закона за енергетика

Становище относно ЗИД на Закон за енергетика, приет на първо четене

Изх. № АСЕП 288/08.06.2020 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, сигнатура 054-01-48, приет на първо четене УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ, От Асоциация свободен енергиен пазар вече изпратихме нашето становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, сигнатура 054-01-48 от … Прочетете още Становище относно ЗИД на Закон за енергетика, приет на първо четене

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийна ефективност

Изх. № АСЕП 284/28.05.2020 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Копие до: Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОТНОСНО: Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийна ефективност УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА, Асоциация свободен енергиен пазар в качеството й на сдружение, представляващо водеща част от … Прочетете още Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийна ефективност

Становище относно публикуван на 22.05.2020 г Проект за изменение и допълнение на Закон за енергетика

Изх. № АСЕП 285/28.05.2020 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Становище относно публикуван на 22.05.2020 г Проект за изменение и допълнение на Закон за енергетика УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ, От Асоциация свободен енергиен пазар изразяваме пълната подкрепа на нашите членове към всички инициативи, насочени към изграждането на високо конкурентен и напълно … Прочетете още Становище относно публикуван на 22.05.2020 г Проект за изменение и допълнение на Закон за енергетика

Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС ставката

Изх. № АСЕП 285/20.05.2020 До: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Р. БЪЛГАРИЯ Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС … Прочетете още Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС ставката