АСЕП е номинирана за наградите „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО 2021 г.“ на АИКБ

Асоциация свободен енергиен пазар е сред номинираните за наградите „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО 2021 г.“  в категория „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Благодарим на организаторите Асоциация на индустриалния капитал в България за високата оценка на усилията ни за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка в сектор електроенергетика. … Прочетете още АСЕП е номинирана за наградите „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО 2021 г.“ на АИКБ

Предложение относно ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, 47-254-01-27 от 11/03/2022

Изх. № АСЕП 358/16.03.2022 г. До: Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА   Копие до: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Предложение относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, сигнатура 47-254-01-27 от дата 11/03/2022 … Прочетете още Предложение относно ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, 47-254-01-27 от 11/03/2022

Спешни мерки за избягване на катастрофа на пазара за електрическа енергия по свободно договорени цени

Изх. № АСЕП 357/07.03.2022 г.   До: Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР   ОТНОСНО: Спешни мерки за избягване на катастрофа на пазара за електрическа енергия по свободно договорени цени     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,   България и Европейския съюз се … Прочетете още Спешни мерки за избягване на катастрофа на пазара за електрическа енергия по свободно договорени цени

Предложения на АСЕП за оптимизиране работата на балансиращия пазар и разходите на ТУ

Изх. № АСЕП 355/18.02.2022 До: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Копие до: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗП. ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД      ОТНОСНО: Предложения за нормативни промени във връзка с ефективното функциониране на балансиращия пазар и оптимизиране на разходите на търговските участници … Прочетете още Предложения на АСЕП за оптимизиране работата на балансиращия пазар и разходите на ТУ

Предложения за промяна в Закона за енергетика с цел справяне с ценовата криза в енергийния сектор

Изх. № АСЕП 356/04.02.2022 г.   До: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА       ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Закона за енергетика по повод възможни решения за справяне с финансовата криза в енергийната система       УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,    Поради натрупване през последните години на проблеми, свързани с фундаменталното … Прочетете още Предложения за промяна в Закона за енергетика с цел справяне с ценовата криза в енергийния сектор