КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ провежда консултации с пазарни участници относно Правилата за търговия с електрическа енергия, в контекста на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия. КОЙ Е ПОКАНЕН ДА УЧАСТВА В КОНСУЛТАЦИИТЕ Потребители, производители, търговци на електрическа енергия, обединения … Прочетете още КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

АСЕП представи в БНЕБ ЕАД позиция относно Правила за установяване на централизиран пазар за двустранни договори

Във връзка с провежданите от  БНЕБ ЕАД  консултации по пакет от документи, свързани с установяването на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, на 08.08.2016г.  Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ внесе позиция, в която подчертава, че установяването на ликвидна енергийна борса е важен етап в развитието на  енергийния пазар на едро. АСЕП приветства … Прочетете още АСЕП представи в БНЕБ ЕАД позиция относно Правила за установяване на централизиран пазар за двустранни договори

Позиция на АСЕП относно Доклад на КЕВР за определяне на цени в електроенергетиката от 27 май 2016г.

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ подчертава, че правомощията на КЕВР за регулиране на цените на електрическа енергия не могат да се използват по начин, който създава предимства за една или друга категория пазарни участници, а следва да са съобразени с принципа на равнопоставеност и недискриминация в енергийното регулиране. Насоките за енергийно регулиране в доклада на КЕВР … Прочетете още Позиция на АСЕП относно Доклад на КЕВР за определяне на цени в електроенергетиката от 27 май 2016г.

Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.

С решение по т.1 от Протокол №231, на 11.11.2015 г. КЕВР одобри Правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ. Тук можете да се запознаете с позицията и конкретните предложения на АСЕП от 05.11.2015 г. по предварителния проект  на КЕВР за ПИД ПТЕЕ. Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа … Прочетете още Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.

Становище относно предложеното увеличение със 115% на цената за „задължение към обществото“

В проекта на доклад за определяне на нови цени в сектор „Електроенергетика“ се предвижда увеличаване на цената за задължения към обществото на 40,21 лв., считано от 01.07.2015 г. Тя е един от компонентите, формиращ крайната цена за електрическа енергия на потребителите на свободния пазар, и стойността й към днешна дата е в размер на близо … Прочетете още Становище относно предложеното увеличение със 115% на цената за „задължение към обществото“