Писмо на АСЕП с настояване за отлагане на въвеждането на 15-минутен период на сетълмент съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195

Изх. № АСЕП 363/10.05.2022 До: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Копие до: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗП. ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД       ОТНОСНО: Предстоящо преминаване към 15-минутен период на сетълмент съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 и одобрена дерогация до края на 2022 … Прочетете още Писмо на АСЕП с настояване за отлагане на въвеждането на 15-минутен период на сетълмент съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195

Необходимост от нормативни промени в процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект

Изх. № АСЕП 362/27.04.2022 г. До: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ   Копие до: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА     ОТНОСНО: Необходимост от нормативни промени в процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект     УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,    Като активни участници в електроенергийния пазар, Асоциация … Прочетете още Необходимост от нормативни промени в процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект

Изх. № АСЕП 362/27.04.2022 г. До: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ   Копие до: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА           ОТНОСНО: Необходимост от нормативни промени в процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект     УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,     Като активни участници … Прочетете още

Позиция на АСЕП относно ръст на изискуемите обезпечения на пазар „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ

Изх. № АСЕП 361/21.04.2022   До: Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙН БОРСА ЕАД   Копие до: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Актуализиране на стойността на риск параметъра за изчисляване на изискуемите обезпечения за участие на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ … Прочетете още Позиция на АСЕП относно ръст на изискуемите обезпечения на пазар „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ

Въвеждане на 15-минутен период на сетълмент от ЕСО ЕАД

Изх. № АСЕП 360/01.04.2022 г. До: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ  Копие до: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА  Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА  Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗП. ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД     ОТНОСНО: Въвеждане на 15-минутен период на сетълмент от ЕСО ЕАД     УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ, … Прочетете още Въвеждане на 15-минутен период на сетълмент от ЕСО ЕАД