Писмо на АСЕП във връзка с публикуван отчет на НЕК ЕАД за използваемост на генериращи мощности

Изх. № АСЕП – 229 / 19.02.2019 ДO Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ДO Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   КОПИЕ ДO Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД     ОТНОСНО: Публикуван на 06.02.2019 г. отчет „Използваемост на генериращи съоръжения собственост на НЕК ЕАД или … Прочетете още Писмо на АСЕП във връзка с публикуван отчет на НЕК ЕАД за използваемост на генериращи мощности

Позиция на АСЕП относно функционирането на пазарен сегмен „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП – 225/ 01.02.2019 ДО ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Функциониране на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Асоциация свободен енергиен пазар високо оценява усилията на Българска независима енергийна борса ЕАД, свързани с въвеждането на пазарен „В рамките на деня“ през … Прочетете още Позиция на АСЕП относно функционирането на пазарен сегмен „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

Предложение до КЕВР за нов подход спрямо времевите периоди за акуализация на Прогнозна пазарна цена

Изх. № АСЕП – 245 / 24.01.2019 ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Предложение за възприемане на нов подход спрямо времевите периоди за акуализация на Прогнозната пазарна цена, заложена в  Решение Ц-11 на КЕВР     УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,   Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар … Прочетете още Предложение до КЕВР за нов подход спрямо времевите периоди за акуализация на Прогнозна пазарна цена

Писмо до премиера Борисов- спешни мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията на свободен пазар

Изх. № АСЕП – 221 /11.01.2019 ДO Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Р. БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Спешни мерки за облекчаване ценовия скок на свободния пазар на елeктроенергия и регулиране отношенията между различните потребители  в България      УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, Асоциация свободен енергиен … Прочетете още Писмо до премиера Борисов- спешни мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията на свободен пазар

Писмо до КЕВР с искане за актуализация на ППЦ и намаляване на размера на Задължения към обществото

Изх. № АСЕП – 220 / 08.01.2019    ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    ОТНОСНО: Настояване за преразглеждане на Решение № Ц-11 от 01.07.2018 и намаляване на определената за настоящия ценови период цена за Задължения към обществото   УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,  Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е … Прочетете още Писмо до КЕВР с искане за актуализация на ППЦ и намаляване на размера на Задължения към обществото