Становище относно проект на Методика за определяне на санкциите и глобите по чл. 224г от ЗE

Изх. № АСЕП 317/02.04.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В продължение многобройните сигнали от страна на Асоциация свободен енергиен пазар за установяване на прозрачна … Прочетете още Становище относно проект на Методика за определяне на санкциите и глобите по чл. 224г от ЗE

Изпълнение на чл.100 от ЗЕ и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ чрез нелоялно поведение

Изх. № АСЕП 305/15.01.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТРЕСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Изпълнение на чл.100 от Закона за енергетика и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса, … Прочетете още Изпълнение на чл.100 от ЗЕ и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ чрез нелоялно поведение

Липса на устойчива стратегия при предлагане на продукти от производители с държавно участие

Изх. № АСЕП 304/29.12.2020 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД Копие до: ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД ОТНОСНО: Липса на устойчива стратегия при предлагането на продукти на едро на … Прочетете още Липса на устойчива стратегия при предлагане на продукти от производители с държавно участие

Искане на АСЕП за замразяване или спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на БНЕБ

Изх. № АСЕП 300/17.11.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Предложения за промяна на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, екран „Непрекъсната търговия“ УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ, Членовете на Асоциация свободен … Прочетете още Искане на АСЕП за замразяване или спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на БНЕБ

Писмо на АСЕП относно изтичане на ангажименти на БЕХ ЕАД за осигуряване на минимални количества

Изх. № АСЕП 297/04.11.2020 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД ОТНОСНО: Изтичане на срок на ангажименти на БЕХ ЕАД по дело AT.39767- БЕХ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сегмент „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса ЕАД се ползва с най-високо ниво на доверие … Прочетете още Писмо на АСЕП относно изтичане на ангажименти на БЕХ ЕАД за осигуряване на минимални количества