Писмо от ЕСО ЕАД в отговор на настояване за предприемане на ограничителни мерки на BG-GR граница

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА-КАДИЕВА Във връзка с постъпило писмо от АСЕП и в продължение на кореспонденция относно анонсираното ограничение на междусистемния капацитет на италиано-гръцка граница поради извънредна ситуация, бихме искали да отбележим следното: … ЕСО ЕАД в ролята си на преносен оператор стриктно спазва изискванията, посочени в нея (Методиката за изчисляване на преносните способности на Регион … Прочетете още Писмо от ЕСО ЕАД в отговор на настояване за предприемане на ограничителни мерки на BG-GR граница

Налагане на спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

Изх. № АСЕП  330/ 23.06.2021 До: Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД   Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД     ОТНОСНО: Налагане на спешни мерки за … Прочетете още Налагане на спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

Становище на АСЕП относно проект на решение за цени в сектор Електроенергетика

Изх. № АСЕП  329/ 21.06.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на решение и Доклад относно утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2021 – 30.06.2022     УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,   В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект на решение за цени в сектор Електроенергетика

Настояване за намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП –328/ 10.06.2021 ДО ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ЕАД Копие до Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД     ОТНОСНО: Настояване за преразглеждане и намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД, поради значителния ръст в търгуваните обеми на  борсов пазар     … Прочетете още Настояване за намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД

Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ

04.06.2021 г. ДО: Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на услугата по снабдяване с електроенергия от доставчик от последна инстанция УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В продължение на дългогодишната политика на Асоциация свободен енергиен пазар за подпомагане … Прочетете още Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ