Становище относно Проект на Типов договор

Изх. № АСЕП 294/18.08.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище относно Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020) УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Като представители … Прочетете още Становище относно Проект на Типов договор

АСЕП алармира ACER за непазарните сделки на енергийната борса от 16.07.2020

Our Ref. 292/31 July 2020 FREE ENERGY MARKET ASSOCIATION 6 NAYDEN GEROV ST., 4TH FLOOR, OFFICE 7, SOFIA, BULGARIA E-mail: office@asep.bg TO: MR. ALBERTO POTOTSCHNIG AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS TRG REPUBLIKE 3, 1000 LJUBLJANA Email: director@acer.europa.eu SUBJECT: Alert and request pursuant to Article 74a of the Energy Act for breach of Article … Прочетете още АСЕП алармира ACER за непазарните сделки на енергийната борса от 16.07.2020

Сигнал за непазарни сделки на екран Continuous trading на БНЕБ ЕАД и нарушаване на REMIT

Изх. № 291/20.07.2020 г. До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СОФИЯ 1000, УЛ. АЛ. ДОНДУКОВ № 8-10 Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА СОФИЯ 1000, БУЛ. ВИТОША №18 Копие до : Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД СОФИЯ 1527, БУЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ № … Прочетете още Сигнал за непазарни сделки на екран Continuous trading на БНЕБ ЕАД и нарушаване на REMIT

Позиция на АСЕП относно Процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Изх. № АСЕП 289/07.07.2020 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Копие до: ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Процедура за избор на нов Председател и членове на Комисия за енергийно и водно регулиране поради изтекъл мандат УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ, Асоциация свободен енергиен пазар оценява усилията на … Прочетете още Позиция на АСЕП относно Процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Становище на АСЕП с аргументи против конкретни предложения за ИД на Закона за енергетика

До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вх. номер: 054-04-128 от 12/06/2020 УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ, Асоциация свободен енергиен пазар активно следи всички дискусии и предложения, свързани с дълго отлагана и съществена промяна в електроенергийния пазар, свързана с извеждането на стопанските потребители на … Прочетете още Становище на АСЕП с аргументи против конкретни предложения за ИД на Закона за енергетика