Позиция на АСЕП с препоръки при конструиране на бъдещи механизми за компенсaции

Изх. № АСЕП 502 / 17.07.2024 ДO Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА 50-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ОТНОСНО: Принципна … Прочетете още Позиция на АСЕП с препоръки при конструиране на бъдещи механизми за компенсaции

Настояване на АСЕП за откриване на процедура за промяна на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Изх. № АСЕП 502 / 17.07.2024 ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Настояване на АСЕП за откриване на процедура за промяна на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия, в сила от 01.05.2024 г. УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар … Прочетете още Настояване на АСЕП за откриване на процедура за промяна на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Становище на АСЕП относно публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Изх. № АСЕП 497 / 06.06.2024 ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2024 г. УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, От Асоциация свободен … Прочетете още Становище на АСЕП относно публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща в КЕВР по повод свръхвисоки цени за балансиране, вследствие новата Методика в сила от 01 май

Изх. № АСЕП 498/04.06.2024 г. До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД ОТНОСНО: Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща на 30 май по повод Методика за определяне на цени на балансираща енергия, влязла в сила на 01.05.2024 г. УВАЖАЕМИ ДОЦ. … Прочетете още Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща в КЕВР по повод свръхвисоки цени за балансиране, вследствие новата Методика в сила от 01 май

Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.

Изх. № 390 /22.05.2024 ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ КОПИЕ ДО: ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ОТНОСНО: Методика за определяне на цени на балансираща енергия УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, С настоящето писмо бихме искали да изразим колективното становище … Прочетете още Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.