Писмо до ФСЕС относно прилагане на § 8 от ЗПР на Закона за държавния бюджет  и Програмата за предоставяне на компенсации за 2023 г.

  Изх. № АСЕП 401/20.01.2023 г.     До: Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   Копие до: Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА     ОТНОСНО: Прилагане на § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.  и Програма … Прочетете още Писмо до ФСЕС относно прилагане на § 8 от ЗПР на Закона за държавния бюджет  и Програмата за предоставяне на компенсации за 2023 г.

Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, 48-254-01-93 от 9.12.2022 г.

Изх. № АСЕП 400 /10.01.2023 г. До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, № 48-254-01-93 внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9.12.2022 г, приет … Прочетете още Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, 48-254-01-93 от 9.12.2022 г.

Проблеми при изпълнение на разпоредби по ЗДБРБ, касаещи мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 399/04.12.2023 г. До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС     ОТНОСНО: Проблеми при изпълнение на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г.(Обн. ДВ бр.107 от … Прочетете още Проблеми при изпълнение на разпоредби по ЗДБРБ, касаещи мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854

Липса на плащания от ФСЕС за компенсациите за м. ноември

Изх. № АСЕП 398/20.12.2022 г. До: Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Копие до: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС      ОТНОСНО: Липса на плащания от ФСЕС на дължимите средства за  компенсации към търговците на електроенергия за м. … Прочетете още Липса на плащания от ФСЕС за компенсациите за м. ноември

Становище относно предложение на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 396/24.11.2022 г.   До: КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС             ОТНОСНО: Становище относно входирано предложение с вх. номер: 48-254-04-33 от 23/11/2022 между първо и второ четене на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (сигнатура 48-202-01-26 от 01/11/2022) за прилагането … Прочетете още Становище относно предложение на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/1854