Становище АСЕП относно Проект на Правила за изменение и допълнение на ПTEE

Изх. № АСЕП 406/21.03.2023 г. До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ             ОТНОСНО: Становище относно Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикувани за обществено обсъждане на 08.03.2023 г.       УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,   В изпълнение … Прочетете още Становище АСЕП относно Проект на Правила за изменение и допълнение на ПTEE

Започва фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации към клиентите, поради липса на договор между търговците и ФСЕС

Изх. № АСЕП 404/31.01.2023 г.     До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА     Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА     ОТНОСНО: Стартиране на процеса на фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации за електроенергия, поради липса на валиден договор между … Прочетете още Започва фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации към клиентите, поради липса на договор между търговците и ФСЕС

Писмо до ФСЕС относно прилагане на § 8 от ЗПР на Закона за държавния бюджет  и Програмата за предоставяне на компенсации за 2023 г.

  Изх. № АСЕП 401/20.01.2023 г.     До: Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   Копие до: Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА     ОТНОСНО: Прилагане на § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.  и Програма … Прочетете още Писмо до ФСЕС относно прилагане на § 8 от ЗПР на Закона за държавния бюджет  и Програмата за предоставяне на компенсации за 2023 г.

Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, 48-254-01-93 от 9.12.2022 г.

Изх. № АСЕП 400 /10.01.2023 г. До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, № 48-254-01-93 внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9.12.2022 г, приет … Прочетете още Становище на АСЕП относно ЗИД  на Закона за енергетика, 48-254-01-93 от 9.12.2022 г.

Проблеми при изпълнение на разпоредби по ЗДБРБ, касаещи мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 399/04.12.2023 г. До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС     ОТНОСНО: Проблеми при изпълнение на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г.(Обн. ДВ бр.107 от … Прочетете още Проблеми при изпълнение на разпоредби по ЗДБРБ, касаещи мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854