Становище на АСЕП относно чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ за единен формат за обмен на данни

Изх. № АСЕП– 323/ 07.05.2021 г ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ ДИРЕКЦИЯ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА” КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД ОТНОСНО: Прилагането на изискванията … Прочетете още Становище на АСЕП относно чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ за единен формат за обмен на данни

Удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“

Изх. № АСЕП –322/ 28.14.2021 ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ 45-о НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Необходимост от удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент Двустранни договори … Прочетете още Удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“

Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница

Изх. № АСЕП –321/ 21.14.2021 ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ 45-о НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последния триместър на 2021 г, когато се очаква пазарното обединение между … Прочетете още Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница

Искане на АСЕП за провеждане на втора информационна кампания за стопанските потребите НН

Изх. № АСЕП 318/12.04.2021 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Необходимост от провеждане на втора информационна кампания относно наближаващите крайни срокове за избор на доставчик на електроенергия от стопанските потребители на ниско напрежение УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Асоциация свободен енергиен … Прочетете още Искане на АСЕП за провеждане на втора информационна кампания за стопанските потребите НН

Становище относно проект на Методика за определяне на санкциите и глобите по чл. 224г от ЗE

Изх. № АСЕП 317/02.04.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В продължение многобройните сигнали от страна на Асоциация свободен енергиен пазар за установяване на прозрачна … Прочетете още Становище относно проект на Методика за определяне на санкциите и глобите по чл. 224г от ЗE