Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.

Изх. № 390 /22.05.2024 ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ КОПИЕ ДО: ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ОТНОСНО: Методика за определяне на цени на балансираща енергия УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, С настоящето писмо бихме искали да изразим колективното становище … Прочетете още Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.

Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в ЕЕС

Изх. № АСЕП 490/19.04.2024 До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Копие до: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ОТНОСНО: Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в електроенергийната система УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ, Обръщаме се към Вас във … Прочетете още Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в ЕЕС

Становище на АСЕП и АТЕБ относно Законопроект за ИД на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43

До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43, внесен в Народно събрание на 05.04.2024 г. УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ, С настоящото писмо бихме искали да изразим нашето колективно становище на двете асоциации на търговци на електроенергия – Асоциация свободен енергиен пазар и … Прочетете още Становище на АСЕП и АТЕБ относно Законопроект за ИД на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43

Становище на АСЕП относно проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Изх. № АСЕП 478 / 15.04.2024 ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия, публикуван за обществено обсъждане УВАЖАЕМИ … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Разпореждане за ограничаване на ВЕИ мощности от ЕСО ЕАД поради невъзможност за поддържане на баланса в системата

Изх. № АСЕП 477 / 29.03.2024 ДO Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ИВАН АНДРЕЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БЕХ“ ЕАД ИНЖ. АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЕСО“ ЕАД КОПИЕ ДО: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН … Прочетете още Разпореждане за ограничаване на ВЕИ мощности от ЕСО ЕАД поради невъзможност за поддържане на баланса в системата