Изпълнение на чл.100 от ЗЕ и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ чрез нелоялно поведение

Изх. № АСЕП 305/15.01.2021 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТРЕСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Изпълнение на чл.100 от Закона за енергетика и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса, … Прочетете още Изпълнение на чл.100 от ЗЕ и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ чрез нелоялно поведение

Липса на устойчива стратегия при предлагане на продукти от производители с държавно участие

Изх. № АСЕП 304/29.12.2020 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД Копие до: ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД ОТНОСНО: Липса на устойчива стратегия при предлагането на продукти на едро на … Прочетете още Липса на устойчива стратегия при предлагане на продукти от производители с държавно участие

Искане на АСЕП за замразяване или спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на БНЕБ

Изх. № АСЕП 300/17.11.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Предложения за промяна на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, екран „Непрекъсната търговия“ УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ, Членовете на Асоциация свободен … Прочетете още Искане на АСЕП за замразяване или спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на БНЕБ

Писмо на АСЕП относно изтичане на ангажименти на БЕХ ЕАД за осигуряване на минимални количества

Изх. № АСЕП 297/04.11.2020 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД ОТНОСНО: Изтичане на срок на ангажименти на БЕХ ЕАД по дело AT.39767- БЕХ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сегмент „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса ЕАД се ползва с най-високо ниво на доверие … Прочетете още Писмо на АСЕП относно изтичане на ангажименти на БЕХ ЕАД за осигуряване на минимални количества

Нарушения при процедури по смяна на доставчик от 01.11.2020 г. на клиенти НН

Изх. № АСЕП 296/28.10.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Нарушаване на разпоредби от Закона за енергетика и подзаконови нормативни актове при осъществяване на процедурите по смяна на доставчик на клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В последните дни получаваме сигнали от членове на Асоциация свободен … Прочетете още Нарушения при процедури по смяна на доставчик от 01.11.2020 г. на клиенти НН