AСЕП счита, че пазарът на електрическа енергия на дребно, едва стартирал документално, се разрушава

Действащата нормативна рамка и ценовите регулаторни  решения превръщат търговците на електрическа енергия в буфер за всички финансови рискове и драстично намаляват тяхната конкурентоспособност, като в същото време предоставят необосновани предимства за икономическите групи на крайните снабдители. Това неизбежно ще доведе до свиване на пазарния сегмент.

Това е част от становището на АСЕП за състоянието на либерализирания енергиен пазар, представено на 16.06.2016г. на заседание на парламентарната Комисия за наблюдение дейността на КЕВР. Становището е публикувано на сайта на Народното събрание : http://parliament.bg/pub/cW/20160615051606PG-628-00-53.15.6.16.pdf . 

Вижте тук пълното становище на АСЕП:    Писмо Комисия мониторинг КЕВР