7-a регионална конференция „България пред Председателството на ЕС’2018: Нови енергийни и индустриални политики“ 14-15.11.2017

Български енергиен и минен форум, в партньорство с Асоциация свободен енергиен пазар, организира 7-a регионална конференция „България пред Председателството на ЕС’2018: Нови енергийни и индустриални политики“. Събитието ще се проведе под патронажа на министър Теменужка Петкова и ще се проведе на 14 и 15 ноемрври 2017 в Интер експо център, София.

По време на конференцията за първи път ще бъде представен и докладът на БАН относно потенциала за развитие на електроенергийния пазар в България и в Югоизточна Европа.

Сред ключовите лектори са зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, Иван Иванов – Председател на КЕВР, Клаус-Дитер Борхардт – ГД Енергетика, Европейска Комисия, Константин Константинов – БНЕБ, Оливие Маркет – AES, Ксавие Фожра – Total E&P Bulgaria B.V., Вадим Титов – Росатом, Радош Новасек – Ръководител екип „Енергийна политика“, ГД Енергетика, представители на СО, АУЕР и много други водещи български и международни експерти.

Панел 1: Eвропейски Енергиен Съюз и Югоизточна Европа

Панел 2: Проект за пазарно енергийно развитие

Панел 3: Зелени градове и умни мрежи

Панел 4: Диверсификация на източници и маршрути за доставка на енергийни ресурси

Панел 5: Нарастваща роля на енергийната ефективност. Климатични промени, бъдещето на схемата за търговия с емисии, иновации в енергетиката и индустрията

Събитието има също така за цел да подпомогне българското правителство във формулирането на приоритетите, които то ще представи по време на председателството, да повиши информираността за предизвикателствата, пред които всички сме изправени краткосрочно и средносрочно и да събере на едно място различни страни, които да споделят вижданията си по предложените теми.

Събитието се провежда в финансовата подкрепа на АЕЦ Козлодуй, Ей и Ес България, Мини Марица Изток, Енергосервиз, Булгартрансгаз, Енергия, ЕСО и БЕХ.

Възползвайте се от отстъпките за ранна регистрация, валидни до 05.11.2017 г. Свържете се с БЕМФ при въпроси, свързани с организацията и участието в събитието на office@bulenergo.com и bulenego@gmail.com.

Информация за събитието ще може да се открива и на сайта на Конференцията www.bulenergyconference.org