Общо събрание на АСЕП

Соня Кадиева

Напоследък, във връзка с либерализацията на енергийния пазар, се появи негативна информация за търговците на енергия. Обнародвани бяха проучвания, цитиращи негативите от либерализацията на пазара.

Във връзка с горното Асоциация Свободен енергиен пазар (АСЕП), с председател Соня Кадиева, ще проведе на 2 август 2016 г Общо събрание. Покана за участие в него бе изпратена до Георги Чернев, председател на Софийска търговско- промишлена камара.

Информация за Общото събрание бе публикувана в  Търговски вестник