Важни уточнения относно изплащане на компенсациите за декември 2021 г. – март 2022 г.

 

Изх. № АСЕП 354/11.01.2022

 

 

 

До:

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ

  

 

 

ОТНОСНО:  Важни уточнения относно реалното изплащане на компенсациите за бизнеса за периода декември 2021 г. – март 2022 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

 

 

Асоциация свободен енергиен пазар получи множество запитвания по същество от клиенти във връзка с изказвания на различни представители на изпълнителната и законодателната власт през последните дни, че компенсациите за стопанските потребители на електроенергия ще продължат и за месеците декември 2021 г. – март 2022 г. Ето защо считаме, че Асоциация свободен енергиен пазар следва да внесе няколко важни уточнения относно процеса по реалното изплащане на финансовите средства към крайните потребители  и защо това няма как да стане в близките дни, на които не се акцентира в официалните изказвания.

 

На първо място, бихме искали да се обявим против политическото говорене, което не включва всички детайли, които пряко касаят крайните потребители. Настояваме, когато се говори за компенсации за даден период, да се посочат ясно сроковете за тяхното реално изплащане към крайните потребители. В противен случай потребителите умишлено или не се въвеждат в заблуда и това води неоснователно до конфликти между търговци и потребители.

 

Нашето сдружение при всяка възможност застава в защита на справедливите искания на крайните клиенти, които са нашият естествен партньор и нашата дейност изцяло зависи от тяхната конкурентоспособност. Но за съжаление, полагащите се от държавата финансови средства трябва да бъдат отпуснати от Министерство на енергетиката, преди търговците да могат да пристъпят към изплащане на помощта.

 

Към настоящия момент, обаче, няма прието решение на Министерски съвет за окончателния модел за компенсация, не е уточнен конкретният размер, не е поискана нотификация от страна на Европейската комисия, няма подписани договори/анекси между търговците на електроенергия и Министерство на енергетиката. Това на практика означава, че въпреки че помощта е за потребена електроенергия през месец декември 2021 г.,  средствата ще постъпят  към крайните клиенти след като административно се завърши процедурата, най- вероятно през месец февруари.

 

Уточняваме, че търговците на електроенергия извършват изцяло доброволно и безвъзмездно целия процес на посредничество между държавата и потребителите, защото под никаква форма подобни задължения не са включени в лицензионните им задължения. Ето защо, изразяваме нашето голямо неудовлетворение, че въпреки горното, ние сме напълно изолирани от процеса по дискутиране на компенсациите и към момента не ни е предоставена каквато и да е допълнителна информация относно процедурата, сроковете, подписване на договори и превеждане на средства от Министерство на енергетиката. Единствената информация, до която имаме достъп, са публичните изказвания от страна на различните институции.

 

Изразяваме и нашите очаквания, този път да не се допускат огромните забавяния, които наблюдавахме за предишния период октомври-ноември 2021 г., , тъй като сумите, които се полагаха за месец ноември, бяха изплатени от Министерство на енергетиката към някои търговци едва в последните дни на месец декември. За съжаление, нашите възможности да кредитираме Министерство на енергетиката са изчерпани и апелираме за бързи и целенасочени действия, които да гарантират реалното изплащана на средствата към крайните потребители, защото всяко забавяне подлага на допълнителен риск потребителите.

 

С настоящото писмо бихме искали да информираме българския бизнес, че въпреки желанието ни като търговци на електроенергия да пристъпим веднага към изплащане на финансовите компенсации към крайните ни клиенти, това ще бъде невъзможно до завършване на процедурата от Министерство на енергетиката и Министерство на финансите. Дори и да има обективни причини за тези забавяния в работата на институциите, тази информация не следва да бъде спестявана при публичните говорения, така че търговците на електроенергия да се превръщат в буфер за недоволството на бизнес клиентите. Крайните потребители следва да са напълно наясно кога на практика ще разполагат с полагащите им се финансовите средства от държавата, за да могат да планират обективно икономическата си дейност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ