Годишен отчет на АСЕП за 2015г.

Финансов отчет на Сдружение „Асоциация Свободен енергиен пазар “ за 2015г. :  Финансов отчет’ 2015 

Отчет за дейността на Сдружение „Асоциация Свободен енергиен пазар “ през  2015г. : Отчет за дейността’2015