Участие на АСЕП на международна енергийна конференция на 27-28. април, организирана от Energy Risk

conference1                   conference2