Участие на АСЕП в новинарската емисия в Nova TV във връзка с промените в пазара от първи юли

Участие на изпълнителния директор на АСЕП Мария Кръстева в новинарската емисия в Nova TV с експертна позиция относно промените в електроенергийния пазар, които ще настъпят от 01.07.2024 г., съгласно измененията в Закона за енергетика.

От Асоциацията „Свободен енергиен пазар” гледат по-оптимистично на бъдещата цена за домакинствата, но предупреждават, че след 1 юли 2024 година във Фонда за сигурност на електроенергийната система трябва да се гарантира, че ще има достатъчно набрани средства. В противен случай, няма как да се изплащат предвидените компенсации.

„Цената отново ще бъде по-ниска от пазарната и ще бъде социално поносима. Поне такива са заявките на изпълнителната власт”, посочва Мария Кръстева от Асоциация „Свободен енергиен пазар”.
Друг призив е внимателно да се следи ситуацията със свободния пазар за бизнеса, за да не рефлектира възможно повишение на цените върху всички. „Не е направена оценка на въздействието как повишеното търсене на борсата – това, което е необходимо за осигуряване на енергия на домакинствата, ще рефлектира върху цените. Възможно е да има повишаване на цените на енергийната борса, което също да се заплаща от целия бизнес”, подчертава Кръстева.

По време на разговора с журналиста Добромир Николов, опитахме да обърнем внимание и на позицията на АСЕП, че преходния период до 31. декември 2025 г. е по-скоро квази либерализация, в която не се осигурява конкуренция между доставчиците, а се запазва настоящото статукво за домакинствата. Според нас това е поредната прибързана промяна, в която процесите и отношенията не са изчистени в детайли, а промените в нормативната уредба изостават поради кратките срокове. Не се правят и детайлни финансови разчети за баланса между приходи и разходи във ФСЕС, въпреки че към момента Фондът е в сериозен дефицит. Прогнозата ни е, че за да могат да се покрият всички разходи, следва да се увеличи размерът на цена Задължение към обществото, която към момента е в размер на О,ОО лв./МВтч. Друг акцент беше важната тема с осигуряването на възможност за навлизане на нови крайни снабдители, което към момента все още не е възможно поради липса на промени в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в електроенергетиката.

Целият репортаж можете да изгледате на следния линк