Участие на Мария Кръстева в конференция “Индустрия, енергетика и климат 2019”

На 06.06.2019г. в София, Хотел Балкан се състоя конференция „Индустрия, енергетика, климат 2019“. Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие със сребърни партньори на форума „Геотехмин“ ООД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД , бронзов партньор: „Елаците мед“ АД, корпоративно присъствие: „Асарел Медет“ АД, „Титан Златна Панега Цимент“, „Готмар“, „Нова Трейд“ и „Победа“, и институционални партньори „Българска стопанска камара“ , „Асоциация на индустриалния капитал в България“ и „Българска асоциация на металургичната индустрия“ и „Българска Минно-Геоложка Камара“.

Официалното откриване на форума бе уважено от г-н Лъчезар Борисов, заместник-министър, Министерство на икономиката, доц. д-р Иван Иванов, Председател, КЕВР, г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, АУЕР, г-н Константин Стаменов, Председател на УС, БФИЕК, г-н Алекс Нестор, Вицепрезидент, Канадско-българска бизнес мрежа, проф. д-р Любен Тотев, Председател, Съвета на ректорите на висшите училища в България и Ректор, МГУ “Св. Иван Рилски“, г-жа Цветанка Йотина, кмет, Община Мирково и член на УС, Индустриален клъстер Средногорие и г-н Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие.

Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи – състоянието на електроенергийния пазар и позициите на отделните участници в него.

Изпълнителният директор на Асоциация свободен енергиен пазар Мария Кръстева взе учатие с презентация на тема „Предизвикателства пред развитието на свободния пазар в България с оглед последните нормативни промени“. Презентацията можете да разгаледате на линка по-долу:

http://asep.bg/wp-content/uploads/2019/06/СРЕДНОГОРИЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ.pdf