Изп. директор на АСЕП г-жа Мария Кръстева взе участие в конференция „Индустрия и енергетика 2018“

Презентация на тема „Промяна в Закона за енергетика и новото ценово решение на КЕВР“ изнесе изпълнителният директор на Асоциация свободен енергиен пазар  г-жа Мария Кръстева  по време на годишната конференция „Индустрия и енергетика 2018“. Събитието се състоя на 31.05.2018г. в Интер Експо Център София и се организира от  Индустриален клъстер Средногорие.

Представената тема от г-жа Кръстева беше включена в първия панел  на конференцията –  „ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАЦИИ И ПАЗАРИ“. В панела взеха участие с презентации още доц. Иван Иванов, Председател на Комисия за енергийно и водно регулиране, г-н  Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие, г-н Константин Константинов, Изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД, г-н Славчо Нейков, Председател на УС на Институс за енергиен мениджмънт. Участваха още представители на ЕСО ЕАД, ЧЕЗ Трейд България и АТЕБ.

Конференция „Индустрия и енергетика 2018″ представи решения за надграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите в енергийноефективни технологии и преодоляването на съществуващите дисбаланси в енергийната система, както и национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката, позициите на производители, търговци на електроенергия и промишлени консуматори.

Събитието бе посетено от представители на държавната власт, експерти от браншовите организации,  търговци на електроенергия, производители и индустриални консуматори, специалисти в областта на енергийната търговия в рамките на регионалния и европейски електроенергиен пазар, мениджъри и експерти от мрежовите компании.

Конференцията се организира от Индустриален клъстер Средногорие с партньори на форума „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ Елаците мед“ АД и с подкрепата на „Ханиуел България ЕООД“, „Геотрейдинг“ АД, „Център за управление и професионално обучение“ ЕАД и институционални партньори „Българска стопанска камара“, „Асоциация на индустриалния капитал“ , „Българска асоциация на металургичната индустрия“ и МГУ „Св. Иван Рилски“.