Съобщение от „СМ Консулта“ ЕООД относно Инструкция по чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ

Уважаеми Търговски участници,

Във връзка с предстоящите промени за прилагане на Етап 1, относно ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧЛ.88, АЛ.3 ОТ ПТЕЕ ЗА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ние от „СМ Консулта“ ЕООД, бихме искали да Ви напомним и информираме за включване в трета група – от 17 януари до 21 януари 2022 г. за извършване на тестове.

Продуктът, предлаган от нас – „Комуникационна система“ е единствената към настоящия момент с подобни функционалности и възможности, в съответствие с предстоящите промени и изисквания, относно ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧЛ.88, АЛ.3 ОТ ПТЕЕ.

Бихме се радвали да разгледате нашето предложение за организиране на среща и по-подробно обсъждане на „Комуникационната система“, като се обадите на телефон: +359 886 002 618 или ни пишете на e-mail: dataex@smcon.com 

Имаме увереността и експертизата от натрупания предходен опит в извършване на тестове с всички ЕРП-та от предишните групи, които утвърдиха нашата система, като разпознаваема сред участниците в обмена на данни.

Повече информация относно предстоящите промени, може да откриете на следния линк от сайта на ЕСО, под номер 39 – Инструкция по чл.88, ал.3 от ПТЕЕ за единен електронен формат за обмен на данни на пазара на електрическа енергия актуализирана на 31.12.2020: http://www.eso.bg/doc/index.php?market-documents

Последният плануван тестови период е от 17 януари до 21 януари 2022 г., в който се надяваме да проведем съвместни тестове с нашата „Комуникационна система“.

SM Consulta е компания, предлагаща услуги по системна интеграция, развой и внедряване на софтуерни приложения за управление на бизнеса с повече от 22 години опит в ИТ сектора и разработката на специфични софтуерни системи.