Становище на АСЕП до премиера Бойко Борисов относно поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България

Становище на АСЕП до премиера Бойко Борисов относно поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

След редица проведени срещи съвместно с Министерството на енергетиката и представители на Български енергиен холдинг и Българска федерация на индустриалните консуматори по повод дългосрочното обезпечаване доставките на електроенергия на свободния пазар в България, на които бяха обсъдени проблемите на сектор електроенергетика и либерализацията на пазара не бяха постигнати необходимите резултати и се създаде напрежение между участниците на пазара чрез ограничено предлагане и поскъпване на цената за крайните потребители в България.

Асоциация Свободен Енергиен Пазар” (АСЕП) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2014 г., което представлява общите интереси на търговците на електрическа енергия, производителите на електрическа енергия и потребителите на свободния пазар на електрическа енергия. Сред нашите членове са някои от водещите търговци на електрическа енергия. Наш приоритет е изграждането и поддържането на прозрачна, конкурентна и предвидима пазарна среда чрез сътрудничество с институциите, други представители от бранша и заинтересовани пазарни участници.

Пазарът на електроенергия има нужда от сигурност на доставките и финансово гарантиране на сделките в краткосрочен и дългосрочен план. Предвид доминантното положение на производителите от структурата на БЕХ, доставките на електроенергия могат да бъдат гарантирани единствено от държавните производители. По неизвестни причини е създаден дефицит по отношение на дългосрочното предлагане от страна на държавните производители на електроенергия, което постави в невъзможност да се изпълняват сключени сделки с крайни потребители. В резултат, част от търговците на електроенергия се оттеглиха от пазара, други бяха отстранени, а трети започнаха да предоговарят текущи договори. От своя страна потребителите реагират на драстичнотото поскъпване, с което е застрашено тяхното икономическо благосъстояние и се обявиха против.

В допълнение, на 13.12.2017 г. бяха приети промени в Закона за енергетика без всякакво обществено обсъжадане и допитване до заинтересованите страни, с които се задължиха всички производители с мощност над 5 МВт да сключват сделки единствено на енергийната борса в България. Това доведе до напрежение между страните по веригата на производството, доставката и реализацията на електроенергия у нас, което е крайно нежелателно в навечерието на Европредседателството на България от 01.01.2018 г.

С оглед на гореописаното, АСЕП подкрепя спешна среща между всички заинтересовани страни, а именно МЕ, БЕХ, КЕВР, БФИЕК, работодателски и потребителски организации, за да се намери конструктивно решение на създалата се ситуация.

С уважение,
Соня Николова – Кадиева
Председател на Управителния съвет

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА