Спадът в износа на електроенергия се задълбочава

Спадът в износа на електроенергия се задълбочава, показват последните актуални данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Към 15 октомври износът на електрическа енергия възлиза на 4 371 641 MWh, като намалението му спрямо същия период на миналата година е с 16,07%.
За същия период производството на електроенергия в страната възлиза на 35 229 343 MWh, като темпът му нарастване е спаднал до 2,17%. Потреблението нараства на годишна база с 5,42% до 30 857 702 MWh.
От началото на годината до 15 октомври базовите централи са произвели  29 960 840 MWh, което представлява годишен ръст от 5,8%. ВЕИ производителите в преносната мрежа са генерирали 1 046 060 MWh, или с 13,31% повече в сравнение със същия период на миналата година. Производството на ВЕИ централите в разпределителните мрежи към 15 октомври е 1 527 168 MWh, или с 3,69% повече на годишна база.
Генерацията на водноелектрическите централи възлиза на 2 695 275 MWh, като отчетеният спад е с 28,44 на сто.
Източник: Publics.bg