Участие на АСЕП в семинар „Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.“

На 02.09.2020 г. се състоя онлайн семинар на тема: „Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.“, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Лектори в него бяха г-жа Соня Николова-Кадиева, председател на УС на АСЕП, г-н Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал
в България и г-н Пламен Младеновски, директор „Електро и топлоенергетика“ в Комисия за енергийно и водно
регулиране.

Презентацията на г-жа Кадиева на тема „Процедури и търговски практики по договарянето на доставката на електроенергия“ можете да разгледате на следния линк:

АСЕП_семинар_ 02.09.2020 (1)