Предстояща дискусия „Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП“

На 20-ти март (сряда) 2019 г. ще се проведе експертна дискусия от формата Energy Managers’ Forum на сп. Ютилитис „Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП чрез договори за компенсиране с премии“. Събитието ще се състои в София Хотел Балкан, зала Сердика, от 13.00-16.00 ч.

В рамките на дискусията ще бъдат представени резултати от въведените промени в сектора през призмата на законодателна, изпълнителна власт, контролни органи и всички заинтересовани страни. Очакваме също да бъдат представени предложения и/или решения за последващи стъпки към пълно отваряне на пазара на електрическа енергия.

Ключови лектори по темите ще бъдат:

·Представител на Комисия за енергийно и водно регулиране
·Представител на Комисия по енергетика в Народното събрание
·Меглена Русенова, Председател на УС в Българската фотоволтаична асоциация
·Боян Кършаков, Председател на УС, Сдружение Хидроенергия
·Миглена Стоилова, Председател на НС, Българска ветроенергийна асоциация
·Константин Стаменов, Председател на УС, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори
·Модератор на дискусията: Радослав Миков, партньор във Wolf Theiss

Експертните дискусии Energy Managers’ Forum се организират от „Пъблик Сървисис“ ООД – издател на списанията ЮТИЛИТИС и ФАСИЛИТИС, както и на интернет портала publics.bg. Целта на дискусиите е да мобилизират експертния потенциал в сектора за решаване на най-належащите въпроси в българската енергетика.

Регистрация за експертната дискусия може да направите на следния линк www.events.utilities.bg/events/forum4-2019/