Получено писмо от Прокуратурата за прекратяване на преписка за възлагане на финансова инспекция на ЕСО ЕАД

12.03.2019, писмо от Върховната административна прокуратура, отдел „Надзор за законност“, адресирано до Асоциация свободен енергиен пазар. Писмото представлява резолюция за прекратяване на преписка № 414/2019 г., която е образувана по искане на АСЕП за възлагане на финансова инспекция на ЕСО, която да бъде извършена от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Pismo_VAP_prekratyavane na prepiska