ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази декларация за сигурност има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират от Асоциация свободен енергиен пазар, целта на тяхното събиране, колко време ги съхраняваме и какви са Вашите права в тази връзка.

 

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо и юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

 

Каква лична информация събира АСЕП?

Ние събираме следната информация във връзка дейността на АСЕП

–  наименование, адрес, ЕИК и МОЛ на юридически лица,  име, фамилия, телефон и имейл на представители на компанията

– име, фамилия, ЕГН, телефон и имейл на физически лица

 

За какво се използва събраната информация?

–  Предоставената от Вас лична информация се използва за комуникация с Вас във връзка с членство, специализирани събития, информация за сектрора и нюзлетъри:

 

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме е 6 години от отпадане на договорното основание.

В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1)  от Закон за счетоводството от 2001 г.

 

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:

Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.

 

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на АСЕП?

–  Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица и да оттеглите даденото от Вас съгласие като изпратите имейл на office@asep.bg ;

 

–  Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от АСЕП заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

 

При използване от страна на АСЕП на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.