Позиция АСЕП относно Териториални планове и списъци с потенциални инвеститори

Изх. № АСЕП 420/28.09.2023 г.

До:
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на проекти на Териториални планове за справедлив преход на Република България за районите Стара Загора, Кюстендил и Перник и индикативен списък на инвеститори

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас във връзка с излязлата в публичното пространство информация за предложен от Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройство индикативен списък от инвеститори, като приложение на Териториалните планове за справедлив преход на Република България, който да бъде одобрен от Министерски съвет.
Асоциация свободен енергиен пазар апелира подобен, дори индикативен списък от конкретни имена и проекти на потенциални инвеститори да не присъства в решенията на Министерски съвет и да не придружава под никаква форма Териториалните планове. Не намираме валидни аргументи какво изобщо би наложило създаването на подобен документ без дори да са стартирали официалните програми за кандидатстване. В противен случая се дават поводи за сериозни обществени притеснения доколко бенефициентите не са предварително политически определени.
Бихме искали да изразим и кратка позиция и по отношение включените компании в списъка. Освен че се съсредоточават огромни финансови средства в пренебрежимо малък на брой компании, повечето от предложените инвестиционни намерения не съответстват с основните цели на Териториалните планове. Това би било лош сигнал за инвестиционната среда в страната или може да бъде прочетено като покана за инсвеститори, които биха разчитали единствено на благоразположението на управляващите. В допълнение, озадачени сме защо липсват инвестиционни намерения от страна на държавните енергийни предприятия, най-вече най-голямата ни въглищна централа – ТЕЦ Марица Изток 2, така че да може да бъде разширена/трансформирана дейността им в съответствие с изискванията за въглеродна неутралност.
С оглед на горното, Асоциация свободен енергиен пазар настоява всички решения на Министерски съвет да се основават на ясни, обективни и прозрачни мотиви и критерии, към които не се причислява индикативния списък на инвеститори към Териториалните планове за справедлив преход. Подобен списък следва да бъде одобрен след края на програмите за кандидатстване и финалното решение за одобряване на проектите.

С УВАЖЕНИЕ:

……………………
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ