Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

На 11.06.2018 АСЕП получи писмо от председателя на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) г-н Алберто Поточниг. Документът е в отговор на подаден сигнал на АСЕП за пропуски от страна на ЕСО ЕАД при публикуването на пазарни данни, които могат да се тълкуват като нарушение на REMIT

Уважаема г-жо Кадиева,

Бих искал да Ви благодаря за Вашето писмо от 9 май 2018 г, с което алармирате Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) за важността за осигуряване на надежден и прозрачен достъп до информация за пазара на едро на енергия. Бих искал също да Ви уверя, че ACER следи с особено внимание въпросите за качеството на данните.

На 31 май 2018 г. ACER издаде съобщение, с което цели да повиши осведомеността на операторите на преносни системи и националните регулаторни органи относно важността да се обезпечи, че се изпълняват адекватни процеси за гарантиране на качеството на информацията, публикувана на Платформите за прозрачност.

Този въпрос беше представен и на вниманието на всички участници на срещата на европейските енергийни регулатори във Флоренция на 31 май и ще бъде допълнително обсъден с националните регулаторни органи и по-специално с българския национален регулаторен орган.

Искрено Ваш,
Алберто Поточниг
Председател
Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори

Линк към писмото на АCER
Линк към писмото на АСЕП