Отворено писмо на АСЕП до крайните клиенти на свободен пазар в България

Изх. № АСЕП 348/09.11.2021

 

До:

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ

  

 

ОТНОСНО: Информация относно реалното изплащане на помощта от 110 лв./Мвтч  за подпомагане на крайните небитови потребители в България

 

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ, 

 

Както е известно, с решение на Министерски съвет се одобри механизъм за временно компенсиране на крайните небитови потребители в България заради екстремните цени на електроенергията на едро. Полагащата се компенсация е в размер на 110 лв. за всеки потребен мегаватчас електрическа енергия през месеците октомври и ноември 2021 г. Механизмът се реализира посредством търговците на електрическа енергия, които следва да изплатят помощта към крайните клиенти след превеждането на финансовите средства  от Министерство на енергетиката.

 

Въпреки информацията от правителството, че от днес, 9 ноември 2021 г., министърът на енергетиката Андрей Живков започва подписването на типови договори с търговците във връзка с изпълнението на програмата за компенсиране на бизнеса, бихме искали да внесем важното уточнение, че помощта ще се осъществява едва след одобрение на механизма от страна на Европейската комисия, каквото все още липсва.

 

С настоящото писмо бихме искали информираме обществеността, че механизмът остава неприложим до одобрение от страна на Европейската комисия и изплащане на средствата към търговците от страна на държавата в лицето на Министерство на енергетиката, при условията и реда на договора, предложен ни от тяхна страна. По прогноза на Министерство на енергетиката, реалното изплащането на предвидените компенсации от 110 лв./Мвтч към потребителите ще започнат най-рано през месец декември 2021 г.

 

От началото на преговорния процес, членовете на Асоциация свободен енергиен пазар имат  активна роля за защита на интересите на крайните потребители в България при обсъжданията на възможните мерки за подпомагане на свръхразходите за електроенергия. Ще продължим нашите усилия за максимално устойчиво функциониране на компенсаторния механизъм.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ