Нов член АСЕП – Фактор Енерджи България

Радваме се, че към членовете на Асоциация свободен енергиен пазар се присъединява компанията Фактор Енерджи България – https://www.factorenergybulgaria.com/ .

Компанията е учредена като част от испанската Фактор Енергия С.А., първият независим енергиен търговец в Испания, след либерализацията на пазара през 1999 г. През последните години разширяват дейността си на пазари като Португалия и Мексико, радвайки се на доверието на хиляди клиенти по целия свят. Фактор Енерджи България има амбициозната цел да се утвърди като надежден  и доверен партньор на българските компании, прилагайки знанията и над 25- годишния опит на испанските си колеги. Дружеството е лицензиран доставчик на електроенергия и координатор на балансираща група в България.