Нов управителен съвет на АСЕП от 09.03.2018 г.

На 09.03.2018 г. се състоя редовно Общо събрание на Асоциация свободен енергиен пазар, на което се избра нов управителен съвет. В 5-членния му състав влизат Соня Кадиева, Виктор Минчев, Станислав Стоянов, Красимир Велчев и Андрей Русинов. За Председател на УС  единодушно бе избрана отново Соня Кадиева.

Мандатът на управителния орган според устава на АСЕП е две години, валиден до 2020 г.

Честитим за гласуваното доверие на колегите и им желаем много успехи и попътен вятър по време на мандата им!