Налагане на спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

Изх. № АСЕП  330/ 23.06.2021

До:

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

 

Копие до:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Налагане на спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Членовете на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) са силно обезпокоени от екстремалните ценови нива, до които достига търгуваната на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия през последните дни. Стойностите за базов товар на основния борсов сегмент „Ден напред“ тенденциозно надвишават 150 лв./МВтч, като цената за днес, 23.06.2021 г. е 194,17 лв./МВтч. За съжаление, това няма да е изключение. Такава е тенденцията за третото и четвъртото тримесечие на годината.

 

Една от основните причини за този ценови ръст през последния месец е реализираното през май тази година пазарно обединение на българо-гръцка граница. Основния ефект на пазарните обединения освен повишаване на ликвидността е изравняване на цените на двете пазарни зони. Поради високите температури и развитият туристически сектор в Гърция, през летните месеци се наблюдава сериозен ръст на консумацията, респективно търсенето на енергия и нейната цена. Ето защо, Асоциация свободен енергиен пазар настояваше пазарното обединение с Гърция да бъде отложено за края на годината след това с Румъния, което за съжаление не се възприе.

 

Въпреки че пазарното обединение на българо-гръцка граница вече е факт, това не ограничава предприемането на мерки в защита на националния пазар от екстремални стойности. Така например, на 17.06.2021 г. гръцкият системен оператор IPTO обяви, че преустановява напълно износа от Гърция към Италия за периода 21-30.06.2021 г. заради извънредни обстоятелства (Приложение 1.). Тези действия несъмнено се дължат на прогнозирана повишената консумация и липса на достатъчно мощности, които да покрият търсенето, което би рефлектирало в извънредно високи стойности за гръцките потребители и се търсят способи за успокояване на пазара. Българският системен оператор ЕСО ЕАД обаче не предприе насрещни мерки, като пазарното обединение България-Гърция продължава да функционира без ограничение.

 

Обръщаме внимание, че потокът в посока Гърция през настоящата седмица заема почти изцяло максималния имплицитен капацитет. За днешния ден 23.06.2021 г. има средночасов поток от 467 МВт износ на електроенергия в посока Гърция и 0 МВт в обратна посока (Приложени2.). Тази тенденция се наблюдава от старта на обединението ни на южна граница, което значително увеличава разходите на българските потребители.

 

С оглед на горното, АСЕП настоява ЕСО ЕАД да действа адекватно в защита интересите на потребителите и осигуряване сигурността на системата. Например, подобно на гръцкия оператор да поиска и да обяви извънредна ситуация и да затвори капацитета за пренос на енергия България-Гърция.

 

В допълнение, предлагаме Министерство на енергетиката да възприеме подход за ограничение на износа на електроенергия с произход България. Това решение би било в защита на интересите на потребителите в ситуация на неработеща електроенергийна система в резултат на водените политики в сектора и липсата на дългосрочна визия. Страната ни изпълнява приоритетно изискванията на европейските директиви, свързани с системната свързаност и трансграничния пренос на електроенергия, но в същото време българските потребители нито са защитени, нито енергийно обезпечени срещу възприетата политика по Зелената сделка – все по-малко работещи, срещу все по-малко заместващи мощности и все по-малко механизми за защита на вътрешното потребление. Дори приетите поправки в Закона за енергетика, целящи стимулиране на изграждането на мощности за собствена консумация са тромави за изпълнение и с излишни бюрократични тежести. ВЕИ сектора също остава нереформиран от 2012 г. насам което силно възпрепятства адекватната трансформация на електроенергийния сектор в изпълнение на екологичните цели на Европейския съюз.

 

Като представители на асоцииран интерес, АСЕП настоява за възприемане на подхода на гръцкия оператор и предприемане на незабавни мерки по ограничаване на износа в посока BG-GR, за да се предпазят българските стопански потребители от екстремално високи цени и за да не се стигне до претендиране на стопанска непоносимост по търговски договори и ескалиране на напрежението в сектора.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Съобщение от гръцкия системен оператор IPTO

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Търговски обмен на електроенергия на граница България-Гърция за 23.06.2021

Available Transmission Capacity [MW] Available Transmission Capacity [MW] Cross-border flow [MWh/h] Cross-border flow [MWh/h]
23,06 BG GR GR BG BG GR GR ➔ BG
H1 660 690 564,4 0
H2 660 690 600,3 0
H3 660 690 570,8 0
H4 660 690 660 0
H5 660 690 642,9 0
H6 660 690 574 0
H7 660 690 432,8 0
H8 660 690 121,2 0
H9 660 690 152,9 0
H10 660 690 195,3 0
H11 660 690 368,6 0
H12 660 690 462,2 0
H13 660 690 459,6 0
H14 660 690 367,2 0
H15 660 690 333,7 0
H16 660 690 419,6 0
H17 660 690 660 0
H18 660 690 545,1 0
H19 660 690 505,8 0
H20 660 690 523,6 0
H21 660 690 496,2 0
H22 660 690 276,7 0
H23 660 690 653,5 0
H24 660 690 660 0