Интервю на Председателя на УС на АСЕП за майския брой на списание „Ютилитис“

„…Отварянето на пазара на електрическа енергия към всички крайни клиенти, включително и домакинствата, е знаков етап от развитието на електроенергийния пазар в България… Търговците на електрическа енергия вече подготвят иновативни продукти за този специфичен пазарен сегмент и в близките месеци можем да очакваме интензивно развитие на пазара на малките потребители. С развитието на тези продукти от търговците на електроенергия, ползите от либерализацията ще се усетят от всички клиенти…“

„Очакваме БЕХ да изпълни ангажиментите си за прекратяване на ограниченията на конкуренцията на пазара на едро и да предостави по-големи обеми за търговия на борсата с цел осигуряване на нейната ликвидност’…

„В краткосрочен план ни очакват нови предизвикателства, свързани с въвеждането на нов пазарен модел. Усилията на АСЕП ще продължат да бъдат насочени към  установяването на реална конкурентна среда, балансирана и прозрачна. Членството в АСЕП е отворено за всички пазарни участници, споделящи тази цел.“

Прочетете тук цялото интервю на Председателя на УС на АСЕП  Соня Николова-  Кадиева  за списание   Ютилитис .

Интервюто е публикувано и на сайта  publics.bg.