Присъединете се

Ако сте:

  • търговец на свободния пазар на електоренергия, производител, стопански или битов потребител;
  • изповядвате пазарните принципи, които следва АСЕП;
  • готови сте да създавате конкурентна и предвидима пазарна среда, подчинена на ясни правила вярвате, че това е възможно чрез съвместните усилия на различните пазарни участници и търсите поле за конструктивен диалог,

станете част от АСЕП.

Попълнете и изпратете заявлението за членство или се свържете с нас за допълнителни въпроси.

Created by Evinat