Ефективност на гражданския контрол върху дейността на монополите

АСЕП взе участие в  кръгла маса на тема: „Ефективност на гражданския контрол върху дейността на монополите“, организирана със съдействието на Български енергиен и минен форум.  Участие в дискусията взеха специалисти, политици, представители на енергийни компании и КЕВР, както и неправителствени организации.  Целта на организаторите беше “ да се опитаме да „цивилизоваме“ диалога по темата, да се чуят максимално широк кръг становища и се постигне общо мнение по принципни въпроси относно подходящите форми на обществен контрол върху дейността на тези дружества„.

АСЕП направи презентация на тема: „Създаване на алтернативна конкурентна среда в монополен отрасъл. Либерализация на пазара на електрическа енергия“ . 

Вижте Презентация-на-АСЕП_Кръгла маса БЕМФ