Дискусия „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“, 26.10.2016

Асоциация Свободен енергиен пазар организира дискусия на тема „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“, която се проведе на 24-и  ноември 2016г. от 09:00 до  13:00 часа, в   Конферентен център  “Капитал Форт“,  София.

В очакване на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия, АСЕП покани пазарните участници да обсъдят предизвикателствата на действащия модел, които новите правила за организация на пазара би следвало да адресират.

В рамките на първия  дискусионен панел „Развитие на либерализирания енергиен пазар в България“, представители на българските институции представиха аспектите на новия пазарен модел и перспективите за неговото  приемане.

Вторият дискусионен панел „Пазарът през погледа на неговите участници“  даде възможност на производители, мрежови оператори, търговци, потребители на електрическа енергия да представят своята визия относно  възможностите за оптимизация на правната рамка за търговия с електрическа енергия на свободния пазар.

Събитието, осъществено с подкрепата на Енерговиа ЕООД, събра близо 50 участници.