Да си купим ток – коментар на Соня Кадиева за „Енергиен пазар“

Председателят на Управителния съвет на АСЕП Соня Кадиева коментира състоянието на либерализацията на енергийния пазар и новия пазарен модел за  приложението към сп. „Икономика “  – „Енергиен пазар“ . Вижте публикацията : 29091601