Мария Кръстева е новият изпълнителен директор на АСЕП

Мария Кръстева е новият изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен пазар от месец октомври. Професионалният опит на г-жа Кръстева започва през 2011 г. в „Пъблик Сървисис“, издатели на сп. Ютилитис, където отговаря за връзките с клиенти и организиране на събития. Тя притежава бакалавърска степен по „Връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация и магистърска степен по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

„Нашата цел ще бъде да дадем повече гласност на проблемите в сектора, което да доведе до конструктивен диалог между всички заинтересова лица и изграждане на реален конкурентен пазар на електрическа електроенергия в България. Ще съсредоточим усилията си върху активно сътрудничество с институциите и организиране на публични дебати, събития и срещи“, заяви новият изпълнителен директор на АСЕП.

„Целта ни е да защитим общите интереси на всички участници на пазара като подпомогнем създаването на адекватна законодателна рамка, отчитаща индивидуалните особености на местния пазар“, сподели още г-жа Кръстева.

АСЕП е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2014г., чиято дейност е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар. Асоциацията цели да обедини усилията на търговци, потребители и производители на електрическа енергия, с цел изграждане на стабилен, прозрачен и предвидим пазар. Във връзка с това АСЕП предоставя платформа за конструктивен диалог и обмен на идеи между членовете и ги представлява пред публични институции и други национални и международни организации в отрасъла.