АСЕП ИЗМЕСТВА ЗА ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА НОЕМВРИ’2016 ДИСКУСИЯТА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА?“

АСЕП измества за втората половина на м. ноември 2016г. провеждането на  дискусията  „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА?“ 

Организираната от  АСЕП  дискусия на тема : „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА?“ ще бъде проведена  през втората половина на м.ноември 2016г.

Причината за промяната е ангажираността на ключови поканени панелисти.

Точната дата ще бъде съобщена допълнително. Следете съобщенията на АСЕП!