АСЕП представи в БНЕБ ЕАД позиция относно Правила за установяване на централизиран пазар за двустранни договори

Във връзка с провежданите от  БНЕБ ЕАД  консултации по пакет от документи, свързани с установяването на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, на 08.08.2016г.  Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ внесе позиция, в която подчертава, че установяването на ликвидна енергийна борса е важен етап в развитието на  енергийния пазар на едро. АСЕП приветства разширяването на портфолиото на  БНЕБ ЕАД и  очаква обявеното още  за края на м. юни т.г. стартиране на реални обучения и тестове с пазарните участници.

АСЕП обръща внимание, че при използването на електронната  платформа Global Vision Trading Trayport за администриране на пазара,  особено важна е ролята на т.н. маркет мейкър (market maker), който трябва да осигурява  постоянна ликвидност на борсата. Това е регистриран търговски участник, който поема отговорността за поддържане на определено ниво на цена  купува/продава,  както и съответните количества отново от двете страни, т.е. купува/продава от началото  до края на борсовия ден до края на борсовия ден. Цените, които маркет мейкъра ще определя, трябва да са максимално близки до пазарната реалност.

Вижте цялата позиция на АСЕП тук.

Коментарите на АСЕП по проекта на Правила за установяване на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори са достъпни тук.