АСЕП: „Бързата ориентация на търговците в сферата на ЕЕ ще бъде от изключителна важност“

Публикация на Асоциация свободен енергиен пазар с анализ на събитията в сектор електроенергетиката през 2017 г. и прогноза за предстоящата 2018 година.