Изграждане на

реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия

Защита на

общите интереси на всички заинтересовани страни

Подпомагане на

сътрудничеството между членовете на Асоциацията по общи техни интереси

Представителство на

членовете пред държавни органи и институции, национални обществени организации и международни организации

Осигуряване на

по-широк и равен достъп до пазара по отношение на всички участници

Подпомагане и улесняване

информационния обмен между членовете на Асоциацията чрез създаване и поддържане на общи бази данни, организиране на срещи, семинари, и др.

Нашите членове

 • Energy Supply
 • Proakt
 • ACM
 • Zagora Energy
 • Energeo
 • Energoinvestment
 • Enekod
 • Elex
 • ABB Elektrificirane
 • TeraCap
 • ElectriQube
 • EUROPEAN TRADE OF ENERGY
//
Created by Evinat