КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ провежда консултации с пазарни участници относно Правилата за търговия с електрическа енергия, в контекста на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия. КОЙ Е ПОКАНЕН ДА УЧАСТВА В КОНСУЛТАЦИИТЕ Потребители, производители, търговци на електрическа енергия, обединения … Прочетете още КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.

С решение по т.1 от Протокол №231, на 11.11.2015 г. КЕВР одобри Правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ. Тук можете да се запознаете с позицията и конкретните предложения на АСЕП от 05.11.2015 г. по предварителния проект  на КЕВР за ПИД ПТЕЕ. Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа … Прочетете още Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.