Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката

Изх. № АСЕП 154 / 15.02.2018 ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СОФИЯ 1000, УЛ. ТРИАДИЦА 8   ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 21.01.2018 г   УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА, От името на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар” (АСЕП) – сдружение, представляващо интереса на търговските участници на свободния пазар … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката

АСЕП: Плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ са обезпокоителни

АСЕП изрази безпокойство във връзка с плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ Във връзка с  разпространената в медиите информация, че   Български енергиен холдинг ЕАД като едноличен собственик на капитала на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) , е изразил съгласие за стартиране на процедура по възмездно придобиване от страна на Българска фондова борса … Прочетете още АСЕП: Плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ са обезпокоителни

Предложените от КЕВР ценови решения са в полза на продължаващата регулация на електроенергийния пазар и задържат либерализацията

Във  връзка с публикуваният  от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ , в който са разгледани  заявления на енергийните дружества и са предложени нови цени на електрическа енергия от 01.07.2017, Асоциация „Свободен енергиен пазар“ представи становище на своите членове  – български компании, участващи в свободния пазар … Прочетете още Предложените от КЕВР ценови решения са в полза на продължаващата регулация на електроенергийния пазар и задържат либерализацията

АСЕП настоява за замразяване на всички компоненти в крайната цена на тока до приемането на нов пазарен модел

Становище на АСЕП във връзка със заявления за цени на електрическа енергия от 01.07.2017 Във връзка с публикувани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявления за цени на електрическа енергия от 01.07.2017, внесени от „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, електроразпределителните дружества и държавните производители „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица … Прочетете още АСЕП настоява за замразяване на всички компоненти в крайната цена на тока до приемането на нов пазарен модел

Бележки от дискусия „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“, 24.11.2016

    Дискусията „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“ , проведена от АСЕП на 24 ноември 2016г., протече при висок интерес от страна на енергийната общност – участниците бяха над 90 и представляваха над 60 организации – институции, компании, адвокатски дружества и браншови обединения. Отсъствието на представители на законодателя, поканени да представят планове за бъдещо развитие … Прочетете още Бележки от дискусия „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“, 24.11.2016