Становище относно предложеното увеличение със 115% на цената за „задължение към обществото“

В проекта на доклад за определяне на нови цени в сектор „Електроенергетика“ се предвижда увеличаване на цената за задължения към обществото на 40,21 лв., считано от 01.07.2015 г. Тя е един от компонентите, формиращ крайната цена за електрическа енергия на потребителите на свободния пазар, и стойността й към днешна дата е в размер на близо 20 лв./Мвч. „Асоциация Свободен Енергиен Пазар“ изразява становището, че това драстично увеличение би довело до изкривяване на пазара на електроенергия и е в тежест на всички участници. Можете да се запознаете с пълния текст на становището и неговите аргументи на този линк.