(Български) Нарушения при процедури по смяна на доставчик от 01.11.2020 г. на клиенти НН

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Становище относно Проект на Типов договор

Изх. № АСЕП 294/18.08.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище относно Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020) УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Като представители … Continue reading Становище относно Проект на Типов договор

(Български) АСЕП алармира ACER за непазарните сделки на енергийната борса от 16.07.2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Сигнал за непазарни сделки на екран Continuous trading на БНЕБ ЕАД и нарушаване на REMIT

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Позиция на АСЕП относно Процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.